KARIÉRA krok za krokem


Kariéra? Mluvíme zde o uspokojení profesního života. Pokud víte, čeho chcete v pracovním životě dosáhnout, můžete velice snadno usměrnit svůj kariérní růst už v počátcích, kdy hledáte první pracovní uplatnění. Pokud se rozhodnete odpovědět na nabídku práce, vždy si položte základní otázky:

 • Jaký je můj pracovní cíl?
 • Jaká by mohla být moje kariéra u tohoto zaměstnavatele?
 • Je tedy nabízené zaměstnání tím pravým pro mne?

Přemýšlet, jak bude vypadat Vaše kariéra, je dobré i tehdy, pokud jste ve svém dočasném zaměstnání spokojeni. Ať už se to týká kariérního postupu právě u daného zaměstnavatele nebo by nastaly komplikace vedoucí k nutnosti dosavadní zaměstnání opustit. Nepodlehnete tak v budoucnu zmatku ani panice, protože budete vědět kam směřujete a jaké kroky je potřeba učinit, aby byla vaše kariéra budována podle vysněných představ.

Jak už bylo výše uvedeno kariérové plánování nesouvisí nutně se změnou zaměstnavatele. Personalistika každé firmy by měla počítat s profesním i kariérovým rozvojem pro lidské zdroje v rámci jejich pracovního poměru. Slouží k tomu tzv. kariérové mapy a plány pracovního postupu. Již v průběhu výběrového řízení se zajímejte o to, jaké jsou možnosti a podmínky dalšího profesního rozvoje a postupu a jaký bude mít vaše kariéra časový horizont. Nespoléhejte však pouze na personalisty a svého nadřízeného. Tou nejdůležitější hnací silou je vlastní iniciativa.

Pokud chcete být důkladní, zkuste si načrtnout dlouhodobý i krátkodobý plán, jednoduše jak bude vaše kariéra vypadat. Někomu možná pomůže vytvořit si plán krátkodobý a k dlouhodobému dospěje později. Pokud nejste plánovací typ, zkuste alespoň hravé zamyšlení.

KARIÉRA – dlouhodobé plánování

 • Dlouhodobý plán zahrnuje výhled Vaší profesní dráhy na 5 a více let dopředu. Plán identifikuje rozvoj vašich zásadních dovedností a nastiňuje žádoucí trend Vašeho profesního rozvoje. Určuje jeho hranice a směr. Je třeba jej aktualizovat s ohledem na změny, ke kterým v životě dochází.


 • Profesní trendy: oblast, kam v budoucnu směřujete, obecný popis Vašeho zaměstnání: pozice / obor / typ firmy, Vaše postavení a působnost…


 • Pracovní dovednosti: komunikativnost, myšlení (kreativní, kritické), práce v týmu, týmový duch, schopnost řešení problémů, rozhodování, řízení projektů, plánování, organizování, další odborné vzdělávání…

KARIÉRA – krátkodobé plánování

Jedná se o to, jak bude vaše kariéra vypadat za několik nejbližších let. Plán kariéry by měl směřovat k realistickému a konkrétnímu cíli. Předtím si, ale připravte půdu pod nohama.

Máte-li trochu času…

 • Zamyslete se nad Vaším současným životním stylem. Jste spokojeni? Chtěli byste něco změnit? Jaký je podle vás ideální životní styl? Dovoluje Vaše současná pracovní pozice takového životního stylu, komfortu dosáhnout?


 • Uvědomte si, co máte a co nemáte rádi. Jaký druh aktivit Vás baví, těší, zajímá? A jakým aktivitám se spíše vyhýbáte, co vás nebaví, unavuje, rozčiluje, co Vám nesedne? Obnáší Vaše současná pracovní pozice více aktivit, které vám vyhovují, nebo naopak?


 • Poznejte své vášně. Vzpomeňte si na situace, které vás nabíjejí a povzbuzují. Zkuste je zobecnit. Jsou takové situace ve Vaší současné pozici?


 • Vyhmátněte své přednosti a slabiny. Je to jen zdánlivě snadné. Uvažujte v rámci svého vzdělání, odborných znalostí a pracovních zkušeností, ale i talentu a osobních charakteristik a schopností.


 • Definujte si pro sebe úspěch. Je to bohatství, moc, postavení, spokojenost či něco jiného?


 • Analyzujte svou osobnost. Jste spíše extrovert nebo introvert? Raději přemýšlíte nebo jednáte? Preferujete rutinu nebo změnu? Raději sedíte za stolem nebo jste raději v pohybu?


 • Popište si svou „vysněnou“ práci. Přistupte k tomuto úkolu, jako byste byli ještě dítě, které si představuje čím bude až vyroste. Nedovolte negativním myšlenkám pokazit vám tuto idylickou chvilku.


 • Analyzujte svou současnou situaci. Jasně a realisticky popište svou nynější „startovací“ pozici.


Pokud jste předchozímu cvičení věnovali čas, nová pracovní pozice se Vám bude hledat lépe a rozvinout kariérový plán bude jednodušší.